Χρεώσεις

σχετικα με εμας

Για τον μισθωτή

Οι τιμές που αναφέρονται για την μίσθωση των ακινήτων είναι οι τελικές τιμές που θα καταβάλει ο μισθωτής για την χρονική περίοδο που ενδιαφέρεται και συμπεριλαμβάνει το μίσθωμα, τις αμοιβές και τους φόρους της συναλλαγής.

Η καταβολή λαμβάνει χώρα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση και την απόδοση στον εκμισθωτή των δικαιωμάτων του μετά την λήξη της κράτησης.

Για τον ιδιοκτήτη

Οι τιμές που θα επιλέγει για την μίσθωση των ακινήτων του θα προσαυξηθούν με την προμήθεια της εταιρείας μας καθώς και τους αναλογούντες φόρους (Φ.Π.Α.), όπου στο σύνολο τους θα είναι οι τελικές τιμές που θα δημοσιοποιούνται και θα καταβάλλει ο επισκέπτης για την χρονική περίοδο που ενδιαφέρεται.

Η πληρωμή του επισκέπτη θα πραγματοποιηθεί σε λογαριασμό της εταιρείας μας, η οποία θα πραγματοποιήσει εκκαθάριση λογαριασμού παρακρατώντας την αμοιβή της και θα καταβάλλει το συμφωνημένο ποσό χρέωσης στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη δεκαπέντε με είκοσι μέρες μετά την λήξη της κράτησης.

Η προμήθεια της εταιρείας μας θα είναι κλιμακωτή και θα μειώνεται ανάλογα με το σύνολο των κρατήσεων που υπάρχουν εντός του μήνα.