Τρόπος λειτουργίας

σχετικα με εμας

Στην πλατφόρμα καταχωρούνται από τους ιδιοκτήτες οι εξοπλισμένοι χώροι και διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση στους εν δυνάμει μισθωτές.

Οι εκμισθωτές θα πρέπει να εγγραφούν ώστε να καταχωρήσουν τους προς διάθεση εξοπλισμένους χώρους τους και να διαχειριστούν τον λογαριασμό τους.

Οι μισθωτές έχουν την επιλογή να μην εγγραφούν εξ αρχής αλλά εφόσον επιλέξουν να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής τους.