Οι υπηρεσίες

σχετικα με εμας

1. Βραχυχρόνιες μισθώσεις επαγγελματικών χώρων και θέσεων

Η κυριότερη υπηρεσία που παρέχουμε είναι αυτή της σύνδεσης και οργάνωσης των ιδιοκτητών και των επισκεπτών, ώστε να επιλέξουν τον καταλληλότερο και αποδοτικότερο χώρο για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δίνοντας τους την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα από πληθώρα θέσεων εργασίας.

i. Για τους εκμισθωτές προσφέρεται η δυνατότητα της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του χρόνου εκμετάλλευσης του ακινήτου και του εξοπλισμού του αφού θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν εξ αυτού ένα παράλληλο εισόδημα για τον χρόνο μισθώσεώς τους ο οποίος θα προσδιορίζεται κατά την απόλυτη επιλογή τους.

ii. Για τους μισθωτές προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του χώρου και του αντίστοιχου εξοπλισμού χωρίς την ανάγκη αρχικής επένδυσης ή την μακροχρόνια δέσμευση καταβολής μηνιαίου μισθώματος.

Μελλοντικές Υπηρεσίες

2. Οικονομική ανάλυση

Οι χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο τη σχέση κόστους-οφέλους από κάθε βραχυχρόνια μίσθωση ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν το φάσμα των απρόβλεπτων παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τα οικονομικά κριτήρια της επιλογής του εκάστου χώρου.

3. Ασφαλιστική κάλυψη

Θα παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής ασφαλιστικής κάλυψης και των δύο μερών για τον επαγγελματικό εξοπλισμό που διατίθεται προς μίσθωση, ώστε να περιορίσει την αβεβαιότητα από το ενδεχόμενο επιβάρυνσης και ζημιάς του εξοπλισμού.

4. Διαφημιστικές υπηρεσίες

Θα δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αλλά και σε τρίτους να διαφημιστούν μέσα στην πλατφόρμα προωθώντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους συμμετέχοντες.