Ποιους αφορά

σχετικα με εμας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν του κάτωθι:

• Ιδιοκτήτες/ Εκμισθωτές ή διαχειριστές αδρανών εξοπλισμένων χώρων, είτε είναι νομικά πρόσωπα είτε είναι φυσικά πρόσωπα

• Επισκέπτες / Μισθωτές επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την βραχυχρόνια μίσθωση εξοπλισμένων χώρων, ώστε να ασκήσουν την επαγγελματικής τους δραστηριότητα.

• Επισκέπτες / Μισθωτές επαγγελματίες γεωργικής γης που ενδιαφέρονται για την μακροχρόνια μίσθωση αυτών.